Hjælp de ensomme i Skandinavien

Mange mennesker lever i ensomhed. Vi forsøger at hjælpe ensomme mennesker til at opnå en social omgangskreds, hvor vi specielt lægger vægt på flygtninge og indvandrere som har svært ved at række ud og skabe kontakt med andre mennesker. En vellykket integration har med åbenhed at gøre, hvorfor vi indbyder alle typer af mennesker, kulturer og nationaliteter velkommen.

Læs mere


Støt ofre for seksuelle overgreb

Mange mennesker lever i ensomhed. Vi forsøger at hjælpe ensomme mennesker til at opnå en social omgangskreds og et højere selvværd, hvor vi specielt lægger vægt på flygtninge og indvandrere som har svært ved at række ud og skabe kontakt til andre mennesker. En vellykket integration har med åbenhed at gøre, derfor indbyder vi alle typer mennesker, kulturer og nationaliteter velkommen.

Læs mere


Red et barn fra Afrika med albinisme

I Afrika er heksekunsten stadig en fremherskende trosform. En overtro, som desværre udsætter personer med albinisme for forfølgelse. Måden at hjælpe disse mennesker på kan være ved at oplyse afrikanere om sygdommen, samt tilbyde hjælp og økonomisk støtte til de familier som er ramt af lidelsen. Læs mere om hvordan du hjælper afrikanske børn med albinisme.

Læs mere