Scandinavia Restore Hope

Scandinavia Restore Hope er en gruppe af helt almindelige mennesker fra hele Skandinavien. Vores opmærksomhed er specielt rettet imod de mest sårbare mennesker: albino børn i Afrika, ensomme mennesker i Skandinavien og ofre for seksuelle overgreb. Jo flere vi er, desto mere kan vi nå, og derfor er det essentielt for os at nå ud til dig med et budskab om, at hjælpe de socialt udsatte til at opnå selvværd og en social omgangskreds, at bidrage til bedre levevilkår for de albinoramte børn i Afrika, og at genvinde selvrespekten hos Congolesiske kvinder som har været udsat for seksuelle overgreb, så de kan blive stærke og selvstændige forbilleder for resten af samfundet i Den Demokratiske Republik Congo.

Læs mere

Vores Mærkesager

Red et barn i Afrika med albinisme

I Afrika er heksekunsten stadig en fremherskende trosform. En overtro, som desværre udsætter personer med albinisme for forfølgelse. Måden at hjælpe disse mennesker på kan være ved at oplyse afrikanere om sygdommen, samt tilbyde hjælp og økonomisk støtte til de familier som er ramt af lidelsen. Læs mere om hvordan du hjælper afrikanske børn med albinisme.

Hjælp de ensomme i Skandinavien

Mange mennesker lever i ensomhed. Vi forsøger at hjælpe ensomme mennesker til at opnå en social omgangskreds, hvor vi specielt lægger vægt på flygtninge og indvandrere som har svært ved at række ud og skabe kontakt med andre mennesker. En vellykket integration har med åbenhed at gøre, hvorfor vi indbyder alle typer af mennesker, kulturer og nationaliteter velkommen.

Støt imod seksuelle overgreb

Mange mennesker lever i ensomhed. Vi forsøger at hjælpe ensomme mennesker til at opnå en social omgangskreds og et højere selvværd, hvor vi specielt lægger vægt på flygtninge og indvandrere som har svært ved at række ud og skabe kontakt til andre mennesker. En vellykket integration har med åbenhed at gøre, derfor indbyder vi alle typer mennesker, kulturer og nationaliteter velkommen.

Kulturmøder

Vi afholder årligt tre store kulturmøder med over 250 deltagere fra mere end 20 forskellige lande. Vores vision er, at give alle muligheden for at lære nye og spændende kulturer at kende, og mennesker af mange forskellige nationaliteter.