Hvad er ensomhed?

Ensomhed kan være mange ting, men for de fleste er ensomheden et problem de ikke selv kan magte. Ofte er det svært for ensomme personer på egen hånd at tage kontakt, deltage eller være en social aktiv spiller i det danske samfund. Desværre er ensomheden også relativt nært beslægtet med mangel på uddannelse og afstandstagen fra arbejdsmarkedet, samt udviklingen af psykiske lidelser. I værste fald kan ensomhed føre til selvmord, når følelsen af magtesløshed og depression trykker for hårdt ned på en. Derfor er det vigtigt at vi bekæmper ensomhed.

Før man kan hjælpe personer ud af ensomhed, er man dog nødt til først at definere, hvad det vil sige at være ensom. Nogle er ensomme, selvom de er blandt hundredvis af mennesker til daglig. Ensomheden er derfor ikke nødvendigvis fysisk bestemt, og er ikke defineret ud fra en manglende fysisk tilstedeværelse af et andet individ end sig selv. Det er snarere i kommunikationen, når vi deler vores tanker, at ensomheden er i spil. Det er i de nære forhold og tætte relationer at vi kan bearbejde følelsen af ensomhed.

I Danmark gør vi meget for at styrke integrationen, for ikke at snakke om et utal af sociale tilbud i sportsklubber, foreninger og mange andre begivenheder, som har fokus på netværk og sociale kompetencer. Men stadig er der faldgruber. Ensomhed er ikke kun noget som tilflyttere i Danmark oplever, det er i lige så stor grad danskere som er ensomme, og som ikke har et socialt vendepunkt i deres liv. Det viser sig i undersøgelser, at ensomheden også typisk går hånd i hånd med en meget ustabil økonomi og et lavt selvværd. De ensomme personer har ofte hverken motivation eller energi til, at kunne varetage et job eller en uddannelse, og deres selvværd gør dem negativt indstillede over for andre personer og deres mulighed for at kommunikere på lige vilkår med dem. Oftest bruger ensomme en ”undvigelsesstrategi”, på baggrund af deres negative opfattelse af miljøet og personerne omkring sig, fordi de ikke tror på, at de kan opnå en positiv oplevelse. Sidst men ikke mindst er mange ensomme personer også tilbøjelige til at bruge undvigelsesstrategier over for den sociale støtte, og kan derfor hurtigt ende med, rent faktisk, at være helt alene uden at modtage hverken fysisk, psykisk, social eller økonomisk støtte, fordi tilliden til andre mennesker kan synes ikke-eksisterende, når man føler sig forladt og eksileret af samfundet. For at kunne fungere rent menneskeligt er det dog vigtigt at holde kontakten til andre mennesker. At have tillid, og nogen at kunne dele sine dybeste tanker med.

Du er ensom – men ikke alene

Med vores ønske om at mindske ensomheden, vil vi med et målrettet projekt forsøge at hjælpe personer til at tage kontakt og opnå tillidsbånd til andre. Vi vil prøve at højne selvværdet og på den måde hjælpe ensomme personer med at skabe sig et socialt netværk og samtidig få de mentale redskaber de har brug for, for at kunne begå sig socialt. For nogle viser sig en naturlig reaktion, når de genvinder deres selvværd og selvrespekt – de bliver automatisk mere udadvendte og begynder at søge mod nye mennesker.

Vær en del af fællesskabet. Hjælp dig selv, din ven eller fremtidige kammerat ud af ensomheden. Lad andre ensomme vide, at du gerne vil være der for dem, og at de ikke længere behøves at være alene om deres ensomhed. Vores arrangementer har fokus på åbenhed og muligheden for at lære nye, spændende mennesker og kulturer at kende. Det er derfor en oplagt mulighed for at styrke dit sociale netværk imens du hjælper dig selv eller andre med at kæmpe sig ud af ensomhed.

Nogle få råd til ensomme indvandrere i Danmark

 • Opsøg kontakt
 • Smil og vær udadvendt
 • Spørg, hvis du er i tvivl om noget
 • Meld dig til en social aktivitet, f.eks. en sportsgren såsom fodbold, svømning, tennis eller lignende
 • Opsøg eller skab sociale netværk ud fra fællesinteresser eller hobbier (film, bøger, musik, spil, sport osv.)
 • Deltag ved lokale, sociale begivenheder, f.eks. byfester eller andre festlige aktiviteter
 • Lær den danske humor at kende
 • Tal sproget – husk at sproget ikke lærer sig selv!

Nogle få råd til danskere, som kan gøre det lettere for indvandrere at socialisere sig

 • Vær åben og imødekommende over for indvandrere og deres kultur
 • Vær hjælpsom
 • Lær fra jer – både kulturelt og sprogligt
 • Tal dansk med indvandrere. Husk, at det er umuligt at lære sproget uden din hjælp!