Hjælp de ensomme i Skandinavien

Mange mennesker lever i ensomhed. Vi forsøger at hjælpe ensomme mennesker til at opnå en social omgangskreds, hvor vi specielt lægger vægt på flygtninge og indvandrere som har svært ved at række ud og skabe kontakt med andre mennesker. En vellykket integration har med åbenhed at gøre, hvorfor vi indbyder alle typer af mennesker, kulturer og nationaliteter velkommen.

Støt imod seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb er hyppige i Den Demokratiske Republik Congo, derfor har vi for mål at hjælpe de ofre som til dagligt kæmper med de problemer, som seksuelle overgreb medfører. Vi ønsker at selvstændiggøre kvinderne i Congo, og hjælpe dem til et bedre liv med en stabil indkomst, hvor de lærer at stå på egne ben og forsørge deres familie.

Red et barn fra Afrika med albinisme

I Afrika er heksekunsten stadig en fremherskende trosform. En overtro, som desværre udsætter personer med albinisme for forfølgelse. Måden at hjælpe disse mennesker på kan være ved at oplyse afrikanere om sygdommen, samt tilbyde hjælp og økonomisk støtte til de familier som er ramt af lidelsen.

Kulturmøder

Vi afholder årligt tre store kulturmøder med over 250 deltagere fra mere end 20 forskellige lande. Vores vision er, at give alle muligheden for at lære nye og spændende kulturer at kende, og mennesker af mange forskellige nationaliteter.

SR Hope – Din donation gør en forskel

Du vælger selv hvilke af vores tre projekter du ønsker at støtte. Vi har forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe:

  • Vær en del af vores spændende, internationale netværk ved at melde dig som frivillig, hvor du er med til at gøre en forskel for adskillige socialt udsatte mennesker.
  • Bliv medlem. Modtag jævnligt nyheder fra SR Hope og bliv samtidig inviteret til vores kulturmøder og arrangementer.
  • Ved at give et bidrag, stort eller småt – hver krone gør en forskel og vi er meget taknemmelige for din donation!